LoPe Norge

LoPe skal bidra til likeverd mellom mennesker og økt toleranse i lokalsamfunnet.

Alt vi gjør av prosjekter skal bidra til at ingen føler seg alene, mobbet eller blir satt utenfor i samfunnet.

Foreningen LoPe er startet for å skape økt oppslutning omkring kjerneverdier som nestekjærlighet, menneskeverd og fredsskapende aktiviteter. LoPe har som grunnleggende forutsetning at nestekjærlighet og menneskeverd best skapes i et levende demokrati.

Vi vil at mennesker uansett nasjonalitet skal få en økt handlingsbevissthet for hvordan man kan møte demokratifiendtlige politiske strømninger, ved å skape større forståelse for verdien av inkludering, tolereranse og dialog, og forebyggelse av holdninger og adferd som truer vår sameksistens.

LoPe skal bidra til effektiv hverdagsintegrasjon for flyktninger og innvandrere i norske lokalsamfunn. Vi kaller dette mikrointegrering.
 
Det å bli integrert i et samfunn er ikke alltid enkelt. Kulturelle forskjeller og personlige utfordringer kan bidra til at man faller utenfor de tiltakene myndighetene har. Vi har mange lover og regler i Norge, i tillegg til uskrevne regler, skikk og bruk. For mange kan disse oppleves som store hindre i hverdagen.
LoPe kan bidra med hands-on hjelp, slik at man lettere kan komme over disse hindrene. Vi kan blant annet hjelpe til med å:

  • Forstå og fylle ut offentlige skjemaer og søknader.
  • Gå over leiekontrakter og hjelpe med utfylling av disse.
  • Gå over ansettelseskontrakter og arbeidsavtaler slik at de er riktig utfylt.
  • Enkel oversettelse av viktige tekster
  • Assistanse i å håndtere kontakt med fastlege, skole- hjem eller hjem-barnehage samarbeid.
  • Hjelpe til med å opprette abonnement hos leverandører av telefoni, nettilgang, strøm og TV.
  • Hjelp til å forstå hvordan man søker om godkjenning av utdanning fra hjemlandet
LoPe vil gjennom praktisk og konkret bistand, bidra til en raskere og enklere integrasjon. Det vil gi offentlige besparelser, økt trivsel og helsefremmende livskvalitet for de det gjelder.
 
LoPe er en ideell organisasjon, vi er en sosial entreprenør. Vårt arbeid baseres på kontrakter med det offentlige og ulike tilskuddsordninger.
 
Likevel er velviljen fra lokalsamfunnet den viktigste ressursen for at vi kan fortsette vårt arbeid. Både i form av økonomisk bistand, men også i form av donasjoner av ting og ikke minst, deres tid!
 
Har du noe bidra med så setter vi pris på all hjelp vi kan få. Dersom du ønsker å støtte vårt arbeid, kan du vippse til: 120168

Styret

Peri

Peri-Ilka Tincman

Styreleder

silje-svalastog-haakonsen

Silje Svalastog Haakonsen

Styremedlem

Roy

Roy Helge Aune

Styremedlem

Samarbeidspartnere

BEST AUSTRIA

SPORT SPRICHT ALLE SPRACHEN

BÜRO FÜR BERUHFLICHE BILDUNGSPLANUNG

R.O.T.

LØVETANNAKADEMIET